Gdje nabaviti oktobar 2018. godine Društveni inventar čelika

Gdje nabaviti oktobar 2018. godine Društveni inventar čelika

Date:Oct 30, 2018


Listopada 2018., Nacionalnih 20 gradova, 5 kategorija društvenog inventara čeličnih proizvoda u usporedbi s blagim oporavkom prošlog mjeseca, u kojem su zalihe porasle, duge su zalihe sve opale. Ovog mjeseca ukupni inventar od 9,4 milijuna tona povećan je za 70 000 tona, što je za 0,8%, od čega 8,52 milijuna tona na tržištu čelika, povećan je za 5000 tona, do 0,08%, luka od 870 000 tona, lanac je porastao za 67 000 tona, više za 8,3%.

where to get October 2018 Steel Social Inventory


Specifične vrste čeličnih zaliha su sljedeće:

where to get October 2018 Steel Social Inventory

Vruće valjane zavojnice su ovog mjeseca na zalihama 1,95 miliona tona, što je povećanje za 130.000 tona u odnosu na prošli mjesec, što je povećanje za 7,1%. Među njima je zaliha čelika 1,73 miliona tona, 110.000 tona više u odnosu na prošli mjesec, lučki inventar od 230.000 tona, 20.000 tona povećan je nego prošlog mjeseca.

where to get October 2018 Steel Social Inventory

Hladno valjane svitke su ovog mjeseca na zalihama 1,87 miliona tona, što je povećanje za 55.000 tona u odnosu na prošli mjesec, što je povećanje za 3%. Među njima je zaliha čelika 1,59 miliona tona, 34.000 tona više nego prošlog mjeseca, lučki inventar za 290.000 tona, 21.000 tona veći je nego prošlog mjeseca.

where to get October 2018 Steel Social Inventory

Ploča je ovog mjeseca na lageru 1,11 miliona tona, što je 76.000 tona više nego prošlog mjeseca, 7,4% više. Među njima je tržište zaliha čelika 970.000 tona, 60.000 tona više nego prošlog mjeseca, lučki inventar za 140.000 tona, 16.000 tona povećan je nego prošlog mjeseca.

where to get October 2018 Steel Social Inventory

Kabl je ovog meseca imao zalihe 1,06 miliona tona, 95.000 tona manje nego prošlog meseca, što je pad za 8,2%. Zalihe tržišta čelika 970.000 tona, 100.000 tona manje nego prošlog mjeseca, lučki inventar 80.000 tona, više nego prošlog mjeseca 5.000 tona.

where to get October 2018 Steel Social Inventory

Zaliha armira 3,4 miliona tona ovog mjeseca, 93.000 tona manje nego prošlog mjeseca, manje za 2,7%. Među njima je tržište zaliha čelika 3,27 miliona tona, 96.000 tona manje nego prošlog mjeseca, lučki popis 140.000 tona, više nego prošlog mjeseca 3.000 tona.
Par: Kako se analizira kretanje cijena željezne rude u kasnoj fazi

Sledeći: Kako izgleda dnevna proizvodnja sirovog čelika u septembru